touko 182014
 

Tämän kirjoitus sai alkunsa sattumalta. Olin tulossa töistä kaupan kautta kotiin, kun vilkaisin kaupan ilmoitustaulua. Yleensä en edes katsele kaupan ilmoitustauluja. Kiinnitin sattumalta huomiota erääsen ilmoitukseen taululla, jossa OOKK:n (Ortopedisen Osteopatian Koulutuskeskuksen) kerrottiin järjestävän ultraäänitutkimus- viikonloppukoulutuksen Pasilan koulun tiloissa. 

Kurssin ilmoituksessa luvataan, että

Kurssille otetaan myös ortopedistä osteopatiaa ja ultraäänikuvantamista tarvitsevia asiakkaita edulliseen 60 euron hintaan. Ultraääni on turvallinen kuvantamismenetelmä, koska siinä ei käytetä ionisoivaa säteilyä. Ultraäänikuvantamista käytetään yhdessä kliinisten manuaalisten testien kanssa lihas- ja nivelongelmien syyn selvittämiseksi. Kurssin yhteydessä järjestettävän asiakaskuvantamisen suorittaa ortopedisen osteopatian kouluttaja ja nikamakäsittelyradiologian vastaava kouluttaja Timo Rantala. Hoidetaan myös osteopatialla mikäli se on mahdollista ja tarvittaessa ohjataan jatkotutkimuksiin lääkäriin.

Myös Timo Rantalan yksityisvastaanottoaikoja pe 16.5, klo 16 jälkeen. Yksityisvastaanottohinta 80 euroa ja ultraäänitutkimuksen kera 100 euroa.

Osteopatia on Suomessa suhteellisen nuori terveydenhuollon ala ja osteopatian alkutaival on ollut Suomessa vaiherikas. Tällä hetkellä osteopatian koulutuksen tilanne Suomessa on tämä: 

Suomessa on kolme eri koulua, joissa koulutetaan osteopaatteja. Näistä Metropolia ammattikorkeakoulu on ainoa, joka tarjoaa kokopäiväistä jatkuvaa neljän vuoden (240 opintopisteen) koulutusta. Tämä koulu  (aiemmin Helsingin ammattikorkekoulu Stadia) on toiminut vuodesta 2000 ja on ainoa koulu, joka tarjoaa ilmaisen koulutuksen opiskelijoille ja sisäänpääsyn kouluun pääsykokeeen kautta. Itse olen valmistunut tästä ammattikorkeakoulusta ja toiminut kyseisessä oppilaitoksessa myös tuntiopettajana. Olen erittäin iloinen siitä, että valitsin tuolloin aikoinaan Stadian osteopatian koulutusohjelman. 

Kaksi muuta yksityistä koulua tarjoavat opetuksen ns. monimuoto-opetuksena, tarkoitttaen säännöllisiä lähiopetusjaksoja ja koulutukset ovat opiskelijalle maksullisia. Tällainen koulutusmuoto on periaatteessa hyvä sellaisille henkilöille, jotka elämäntilanteensa tai muun syyn vuoksi eivät voi sitoutua täysipäiväiseen koulutukseen.

Nämä kaksi muuta koulua ovat Osteopatiakoulu Atlas Espoossa (aikaisemmin Kairon)  ja Ortopedisen Osteopatian koulutuskeskus Helsingissä, Pasilassa, joka on aloittanut toimintansa Peräseinäjoella.

Eri koulujen ja koulukuntien välit ovat olleet aikaisemmin viileät ja kilpailulliset ja tämän myötä Suomeen on syntynyt kolme eri ”koulukuntaa” eri kouluista valmistuneiden osteopaattien välille. Kilpailu koulujen välillä on ymmärrettävää, varsinkin, kun maksulliset koulut ovat täysin riippuvaisia osteopatian koulutuksesta toimintansa jatkumisen kannalta.

Nyt noin viimeisen viiden vuoden aikana koulukuntien välistä toimintaa on pyritty lisäämään, ja toimintatapoja, sekä koulutusvaatimuksia yhtenäistämään. Pidän tätä pyrkimystä erittäin toivottavana asiana. On aivan selvää, että täysin samanlaisia koulutukset eivät koskaan tule olemaankaan, mutta tällä hetkellä erot koulujen koulutussisältöjen välillä ovat niin suuret, että voi tuskin edes puhua samasta ammatista. Aktiivisimpia ja aloitteellisimpia tässä yhteistoiminnan tiivistämisessä ovat käsittääkseni olleet Metropolia ammattikorkeakoulu ja Osteopatiakoulu Atlas.

Tällä hetkellä Asetuksessa terveydenhuollon ammattihenkilöstä todetaan 

Nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeet

Terveydenhuollon ammattihenkilöistä annetun lain (559/1994) 2 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuja nimikesuojatun ammattihenkilön ammattinimikkeitä ovat apuvälineteknikko, jalkaterapeutti, koulutettu hieroja, kiropraktikko, naprapaatti, osteopaatti, lähihoitaja, psykoterapeutti, sairaalafyysikko, sairaalageneetikko, sairaalakemisti, sairaalamikrobiologi ja sairaalasolubiologi.

Ja edelleen koulutusvaatimuksista mm. osteopaatin osalta:

Eräiden muiden nimikesuojattujen ammattihenkilöiden ammattinimikkeen käyttöoikeuteen johtava koulutus

Kiropraktikon, naprapaatin, osteopaatin, sairaalafyysikon, sairaalageneetikon, sairaalakemistin, sairaalamikrobiologin tai sairaalasolubiologin ammattiin johtavalla koulutuksella tarkoitetaan Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston hyväksymää vähintään neljävuotista yhtenäistä koulutusta.

 

Tällä hetkellä Metropolian koulutusohjelma on käsittääkseni ainoa, joka täyttää tässä asetuksessa vaaditun koulutusvaatimuksen neljän vuoden yhtenäisestä koulutuksesta 240 opintopisteen laajuisella yhtäjaksoisella täysipäiväisellä opetuksellaan ja on yhtenäinen mm. Englannin osteopatiaa valvovan tahon kanssa, sikäli, että Metropoliassa tutkintonsa suorittanut henkilö voi työskennellä Englannissa, jossa osteopatia on saanut vahvan jalansijan ja perinteet asetuttuaan Englantiin 1900 luvun alussa.

Koska ammattikuntamme on Suomessa pieni ja vielä joillekin tuntematonkin, pidän osteopatian koulutuksen eri koulujen välillä ja erilaisen taustan omaavien osteopaattien yhtenäistämistä ja lähentymistä toivottavana asiana, niin että Suomessa olisi vain osteopaatteja ilman mitään etuliitteitä.

Jos haluaa erikoistua johonkin osteopatian osa-alueeseen, niin se on kyllä runsaan koulutustarjonnan myötä mahdollista ulkomailla ja kasvavassa määrin myös Suomessa. Toivoisin, että olisimme kaikki ihan vain osteopaatteja, kuten muualla maailmassa korostamatta mitään ortopedisyyttä, tai klassisuutta, tai muuta henkilökohtaista intressiä.

 Toivottava tilanne olisi se, että Suomessa kaikki osteopaatit olisivat käyneet pääosin yhtenevän kunnollisen koulutuksen ja täyttäisivät Valviran asettamat rekisteröinnin vaatimukset.  Eri koulujen ja kuppikuntien olemassaolo on aiheuttanut sekaannusta niin asiakkaiden, kuin muiden terveydenhuollon tahojen, kuten lääkäreiden keskuudessa. Joudun silloin tällöin ottamaan kantaa näihin eroihin ja minulta kysytään vastaanotollani, että miksi on erilaisia kouluja samalla alalla ja mitä eroa näillä on.

Tähän asti olen vastannut diplomaattisesti ja kollegiaalisesti uskoen, että nämä koulutukset ovat aivan kelvollisia, kun näistä kouluista valmistuneet rekisteröidään Valvirassa. Hiljattain Nuori Lääkäri- lehdessä oli kirjoitus siitä, miten lääkärien toimintaympäristö on muuttunut erilaisten uusien terveydenhuollon ammattien tultua mukaan, tehden lääkärien työstä haastavampaa, kun heidänkin pitäisi osata ottaa kantaa erilaisiin terveydenhuollon ammatteihin.

Otan osaa nuoret lääkärit, koska itsekin toivoisin omalle alallemme selkeämpiä pelisääntöjä ja enemmän yhteneväisyyttä. 

Nyt voin vastata tiedusteluihin eri osteopatiakoulukunnista ja osteopaateista vain, että en tiedä ja voin puhua vain oman kouluni puolesta.

Olen ollut henkilökohtaisesti tekemisissä Osteopatiakoulu Atlaksen kanssa ja pidän heidän toimintaansa ja koulutustaan tasokkaana ja hyvänä, niltä  vähäisiltä osin, kun olen heidän opetustoimintaansa tutustunut. Valviran vaatimusten täyttymisestä Atlaksenkaan osalta minulla ei ole tietoa.

 Tuon OOKKn ilmoituksen ja koulutuksen, jota tätä kirjoittaessani juuri paraikaa pidetään, järjestäjän pelleily on asia jota en enää voi vain diplomaattisesti hymistellen katsella sivusta. Kaupan ilmoitustaululla liehuneen ilmoituksen luettuani en enää voi enää pitää OOKKn osteopatiakoulutusta vastuullisena ja samanarvoisena muiden koulujen kanssa.

Olen halunnut eroon Suomen osteopatiaa vaivanneesta nurkkakuntaisuudesta ja epämääräisyyksistä, mutta tällaiset koulutukset ja niiden järjestäjät toimivat vastuuttomasti, etten voi valehdella, että kaikki Valviran rekisteröimät osteopaatit ovat turvallisia ja vastuullisesti toimivia ammattilaisia, koska näin ei asia selvästikään ole. Kyse on ihmisten terveydenhoidosta, joka on mielestäni  vaatii ammatillisen osaamisen tunnistamista ja vastuun ottamista toiminnastaan.

Olen ollut erittäin tyytyväinen osteopatian ammattinimikkeen suojaamisesta, jonka käytännössä pitäisi tarkoittaa sitä, että jokaisen Valviran rekisteröimän osteopaatin koulutus on täyttänyt edellämainitut lakitekstistä lainaamani vaatimukset.

Yksinkertaista, eikö? Nimikesuojan myötä ilman asianmukaista koulutusta osteopaattina esiintyminen on lainvastaista. Tämän ehdon toteuttamista pitäisi valvoa Valviran, tahon joka rekiströi ja valvoo kaikkia terveydenhuollon ammattilaisia, eikä luulisi olevan ylitsepääsemätöntä tarkastaa koulujen toimintaa ja niiden tarjoamaa opetusta.

Asianmukaisesti kouluteutuilta ammattilaisilta edellytetään myös asianmukaista ja korrektia toimintaa, johon kuuluu muun muassa kyky arvioida omia ammatillisia osaamisen rajoja ja kompetenssia toiminnassaan.

Valitettavasti viimeistään tuon tolkuttoman mainoksen nähtyäni en voi pitää enää kaikkia osteopaatteja samanarvoisina koulutustaustaltaan, osaamiseltaan, vastuullisuusen toiminnan osalta.

Asia, joka minua tässä eniten häiritsee on se, että osteopatialla on olemassa Suomessa kunnollinen koulutusohjelma ja koska kaikilla on ilmeisesti vapaus järjestäää koulutusta, niin uskon, että kaikilla olisi mahdollista myös varmasti järjestää koulutuksensa kunnolla. 

Mutta mitä kertoo tuon kyseisen  koulun opetuksesta ja vastuullisesta toiminnasta tilasta tuo mainos ja siinä mainittu koulutus? Valviran rekisterissä (jonka voi tarkistaa Julki- Terhikistä) koulutuksen järjestäjällä Timo Rantalalla on osteopaatin oikeudet. Siksi en ymmärrä miten hän omaa yhtään minkäänlaisen radiologian kouluttajan kompetenssia. Radiologia ei ole turhaan lääketieteellinen erikoiskoulutus, johon osteopaateilla ei ole minkäänlaisia valmiuksia.

Mitä tulee ”ortopediseen” osteopatiaan, tuo etuliite on ainoa laatuaan koko maailmassa ja todennäköisesti Rantalan lanseeraama nimi erottuakseen joukosta. En edes tiedä, mihin tuolla ortopedisyydellä viitataan, mutta matkustettuani paljon ulkomailla jatko- ja täydennysopintoja suorittamassa, ja tavattuani erittäin korkeasti arvostettuja ja pitkän uran tehneitä osteopaatteja ja alalta väitelleitä professoreja, esimerkiksi Englannista ja Amerikasta,  kukaan heistä ei koskaan ollut kuullutkaan ”ortopedisestä” osteopatiasta ja kummastelivat tätä titteliä syvästi.

 Hihastaravistetut tittelit ja osaamisensa ulkopuolella toimiminen eivät edistä osteopatian asemaa Suomessa.  Nikamakäsittelyradiologian vastaava opettaja- kaltaiset tittelit ovat aivan selvästi tekaistuja, aivan samoin, kuin ”ortopedinen”- on yhden henkilön lätkäisemä etuliite yksityseen koulutukseensa. Tämän asian voi todeta kuka hyvänsä terveydenhuollon alalla työskentelevä henkilö, tai asiaa selvittävä maallikko.

Selvyyden vuoksi kerrataan vielä: Timo Rantala on Valviran rekisterissä osteopaatti. Radiologia on sen sijaan lääketieteen erikoistumisala, jossa ei ole erikseen olemassakaan mitään nikamakäsittelyradiologiaa. Lääketieteen erikoistumisalalle erikoistuminen edellyttää lääketieteen perusopintoja ja perusopintojen lisäksi vielä muitakin vaatimuksia on. Lääketieteen erikoistumisaloja ja niiden vaatimuksia voi tarkastella  esim. tästä. Radiologian erikoislääkäri on radiologi, jonka erikoisosaamiseen kuuluu erilaisten kuvantamismenetelmien hallinta ja kuvantamislöydösten tulkinta ja lausunnon antaminen näiden pohjalta ja varmasti paljon muutakin.

Mitä tulee omaan koulutukseeni, koulutuksemme piti sisällään mm. radiologiaa ja muita lääketieteen erikoisaloja erikoislääkäreiden opettamina. Tavoitteena näissä opinnoissa oli tutustua ja ymmärtää, mitä mihinkin erikoisalaan kuuluu ja koulutukset olivat erittäin hyviä, tiiviitä ja lähinnä yleissivistäviä. En voi uskoa, enkä ymmärtää, että osteopaatti esittäytyy minkäänlaisen radiologian vastaavana opettajana. 

Tuon OOKKn koulutusilmoituksen kaltaiset pelleilyt ovat omiaan sekoittamaan ja lokaamaan osteopatian mainetta ja kertonevat paljon kyseisen koulun asenteesta ja toimintatavoista ja vastuun ottamisesta. Haluaisitko sinä mieluummin osteopaatin vai radiologin lausunnon esimerkiksi selkäsi kuvantamistutkimuksista? Itse valitsisin jälkimmäisen.

Tuon koulutuksen kaltaisten sirkusten järjestämiset vaikeuttavat olennaisesti osteopaattien asemaa ja luovat kuvaa ja käsitystä edesvastuuttomasta toiminnasta. Vaikka osteopatiaa arvostetaankin Suomessa yhä enemmän, tämän kaltaisten koulutusten järjestäminen ja absurdien tittelien keksiminen vie uskottavuutta koko alalta.

Ei tarvita kuin yksi tällainen huijari, niin vaikutukset  pienellä alalla ovat valitettavan suuret. Tietysti esimerkiksi lääketieteessä ja muillakin terveydenhuollon aloilla ilmenee varmasti vastuutonta toimintaa, mutta osteopatian ollessa vielä kasvava, ja verrattaen pieni ala Suomessa, negatiiviset vaikutuksetkin alaan ovat suuremmat. Valvira on käsittääkseni taho, joka tällaiseen vastuuttomaan toimintaan maassamme puuttuu.

Olen joskus kuullut, että kyseinen herra Rantala olisi aikaisemmin ollut rakennusalalla, tai teollisuuden parissa työssä ja saanut siellä koulutuksen röntgenlaitteiden ja läpivalaisulaitteiden käyttöön, jonka tarkoituksena on tarkastella esimerkiksi rakennusten rakenteiden eheyttä. En tiedä pitääkö tämä paikkaansa, mutta tässä tapauksessa tilanne olisi vastaava, kuin jos putkimies päättäisi eräänä päivänä alkaa verisuonikirurgiksi. Menisitkö hänen vastaanotolleen?

Toivoisin tiukempaa puuttumista tämänkaltaiseen toimintaan ja peräänkuulutan vastuuta. Omasta puolestani voin sanoa, että tuntemani osteopaatit ovat erittäin ammattitaitoista ja vastuullista väkeä ja hallitsevat oman toiminta- alansa erittäin hyvin. Nyt ei valitettavasti enää vain auta läpi sormien katsominen, koska me koko osteopaattien ammattikunta olemme luomassa tulevaisuutta ja asemaamme suomalaisessa terveydenhuollossa.

Terveydenhuollon ammattihenkilön vastuuton, oman ammattiosaamisensa ulkopuolinen, tai epäeettinen toiminta edellyttäisi kai ilmoituksen tekemistä Valviraan. Mielestäni osteopaatin ryhtyminen radiologian opettajaksi ja asiantuntijaksi täyttää nämä kriteerit.

 

 

 

 

 

Suomalainen Kari

  4 Responses to “Olen ylpeä ammatistani ja minua hävettää”

 1. Ennen kuin haukut, tutki taustat. Kateus antaa monet mahdollisuudet. Voi voi

  • Heippa Tietämätön. Kiitos kommentistasi. Tosin olin jo odottanut kommentteja, mutta olisin odottanut jotenkin rakentavampaa kommentointia.
   Voin olla monessa asiassa väärässä, mutta faktoja ovat nyt seuraavat:

   Kyseinen herra Rantala esiinty avoimesti ilmoitustauluilla ja ookkn nettisivuillakin ”nikamankäsittelyradiologina” ja kyseisen aiheen vastaavana kouluttajana.
   Ensinnäkin, sen verran olen kartalla suomalaisessa terveydenhuollossa, ehkä toimiminen tässä ammatissa ja sitä ennen koulun käyminen on auttanut asiassa, että ei ole olemassa sellaista ammattinimikettä, kuin nikamankäsittelyradiologi. On Radiologi, joka on radiologian erikoislääkäri, eli lääkiksen käynyt ja erikoistunut.
   Olkoon tämä asia nyt ensimmäisenä tietämättömälle ja muillekin lukijoille selvä.
   Toiseksi ammattinimikkeen, aivan kuten osteopaatinkin harhaanjohtava käyttö, ilman asianomaista Valviran hyväksymää koulutusta on lain vastaista meillä Suomessa.

   Niinpä jokainen voi mennä ja katsoa Timo Rantalan oikeudet Valviran ylläpitämästä Julki- Terhikki rekisteristä ja todeta hänen kohdallaan lukevan oikeudet: osteopaatti.

   Viime viikolla minulle yritti eräs koulun edustaja kovasti selittää ihan kasvokkain ja omalla nimellään tapaamisessamme, ele jota kovasti arvostan, että esiintyy omalla nimellään ja kasvokkain ja yrittää selittää asiaa.

   Selityksen sisältö oli tuolloin kutakuinkin tällainen: Rantala on hankkinut radiologian erikoistumisensa lääkärien häntä kädestä pitäen ohjeistaen, että miten kuvia otetaan ja tulkitaan ja miten esimerkiksi yläniskaa kuvannetaan, jotta niskankin manipulaatio olisi varmasti turvallista.
   Toiseksi, osteopaatiksi T. Rantala oli kertojan mukaan päätynyt sillä tavalla, että Valvira (tuolloin TEO) oli järjestänyt jotkut anatomian ja patofysiologian tentti kilpailut, joista Rantala oli selvinnyt ainoana voittajana ja täten ansainnut osteopaatin oikeudet.

   Kaikki tuo kuulosti vähintään erikoiselta tavalta viranomaisten antaa toimilupia osteopaatiksi rekisteröitymiseen, mutta jos näin on, niin mielestäni on ehkä syytä kelata hiukan taaksepäin koko hässäkkää ja selvittää asiat.
   Lopuksi minulle vielä tämä kertoja- henkilö, jonka tapasin totesi, että Suomi kun on niin suur maa, että Peräseinäjoella Rantala tunnettiin, hänen toimintansa hyväksyttiin, mutta täällä Helsingissä ei ja lopuksi vielä valitteli, kuinka Suomessa kaikkea niin kovin valvotaan ja säännellää, että on byrokratiaan. En minäkään välitä byrokratiasta, mutta Peräseinäjoki kuuluu Suomen valtioon aivan, kuten Helsinkikin, niin oletan myös siellä lainsäädännön olevan saman.

   Mutta Tietämätön, voitko hieman valaista tarkemmin tekstinkohtaa, tai muutoin tilannetta, jossa olisin haukkunut jotakuta sinulle tärkeää, tai läheistä henkilöä?
   Tahallaan en ole näin tehnyt, ja jos olen vahingossa tullut haukkuneeksi, niin saa kertoa vapaasti, niin lupaan pyytää anteeksi.

   Terveisin Kari Suomalainen, osteopaatti AMK

 2. Terve. Olen kanssasi monesta asiasta samaa mieltä mitä kirjoitit. Kuitenkin se tosiasia että kolmen koulukunnan opetukset ja työtavat ovat kaukana toisistaan ajaa tähän etuliitteiden käyttöön. En tiedä miksi käytät AMK-titteliä jos kerta toivot kaikkien olevan vain osteopaatteja? Itse käytän juuri siksi että ihmiset tietäisivät mihin ovat menossa. Noi Rantalan termit ovat tosiaan aika hatusta revittyjä. Se kuitenkin tosi että Rantala omaa erittäin kovan tason rtg-lukutaidot. Siinä jää useat radiologit ihmettelemään. Radiologiaa myös opetettiin Rantalan koulutuksessa hyvin paljon ja perusteellisesti.
  Mua on opiskelusta saakka häirinnyt tämä mainitsemasi kuppikuntaisuus. Olen vihdoin ottanut härkää sarvista ja olen tapaamassa toisia koulukunnan (osteopaatteja) edustajia jotta voimme käydä läpi koulutuksen ja käytännön työn eroja. Ettei tarvitse enää arvailla…
  Yt
  Tuomas Kaario

  • Terve Tuomas. Kahden koulukunnan työtavat ovat lähenemässä toisiaan, kuten varmaan tiedät, niin meillä Suomessa on nyt kaksi osteopatiayhdistystä ja kolme koulua.
   Olin joskus vielä kun jaksoin, mukana noissa kolmikantaneuvotteluissa ja SOORYn porukka halusi jäädä silloin omaksi yhdistyksekseen.

   Mitä koulutukseen tulee Metropolialla ja Atlaksella on ilahduttavan paljon yhteistyötä ja lienevät saaneen toistensa koulutusohjelmansakin läpinäkyviksi, niin, että niiden sisällöt voi kuka tahansa nähdä. Samanlaisia niistä ei saa, kun toinen on täysiaikaista opiskelua ja toinen on työn ohessa tapahtuvaa monimuoto- opetusta. Vahvuutensa kummallakin.

   En voi ottaa kantaa Rantalan rtg ”lukutaitoihin”, omieni rajoittuessa lähinnä lausuntojen lukutaitoihin. Mielestäni on kyseenalaista ja vastenmielistä, että Suomessa häärii mies, joka olematta radiologian erikoislääkäri, lukee rtg ja uä kuvia ja antaa niiden perusteella lausuntoja.

   En yhtään ihmettele, että siinä jää radiologit ihmettelemään.

   Ei kukaan muukaan osteopaatti (toivottavasti) tee lääkärin, tai erikoislääkärin tehtäviä. Vastaava tilanne olisi jos vaikka sinä alkaisit pitämään psykiatrisia vastaanottoaikoja ja antaisit niistä lausuntoja.

   Ihan mielenkiinnosta, onko sinulla tietoa, mistä Rantala on osteopaatin ammattiosaamisen hankkinut ja mistä radiologin?

   Mitä tulee AMK titteliin, niin se kertoo koulutuksen tasosta, ei erikoistumisestani johonkin suuntaukseen. Nyt Suomessa on osteopaatteja, jotka eivät enää ole AMK- osteopaatteja vaan maisterin tutkinnon suorittaneita osteopaatteja. Ihan samalla tavoin Suomesta löytyy vaikkapa bioanalyytikko AMK, tai fysioterapeutti AMK.

   Mutta hyvä, että olet tarttunut toimeen ja olet yhteydessä uskoakseni ensimmäisenä osteopaattiliiton puheenjohtajan Eero Palevaaran ja ehkäpä Metropolian osteopatian koulutusohjelman vastaaviin opettajiin.

   Kuppikuntaisuutta ja arvailua hälventäisi epäilemättä sekin, että Rantala tulisi enemmän esiin ja kertoisi miten on osteopaatiksi päätynyt ja selvittäisi viranomaistahoilta, kuinka on radiologina toimimisen laita.

   Liittonne puheenjohtaja (ellet se ole sinä?) tulisi mukaan talkoisiin ja selvitettäisiin siinä ensiksi kaikkien koulujen koulutusohjelmien sisällöt yhtenäisyyksineen ja eroavaisuuksineen. Kaikilta löytyy vahvuuksia varmasti siinä missä heikkouksiakin.

   Edistysaskeleita toivottaen, Kari Suomalainen

 Leave a Reply

(pakollinen kenttä)

(pakollinen kenttä)

(Spamcheck Enabled)